Identifikácia zaujímavých prípadov časticovej fyziky na LEP

Cieľom týchto stránok je umožniť vám vlastnú identifikáciu zaujímavých interakcií z časticovej fyziky tzv. "prípadov". Tieto prípady boli pozorované na experimente OPAL, v CERN, blízko Ženevy. Tento experiment prebieha na LEP (the Large Electron-Positron collider - veľký elektrón-pozitrónový kolajder), ktorý je najväčším časticovým urýchľovačom na svete.

Kladiem veľký dôraz na vašu aktívnu účasť. Pokúšam sa čo najjednoduchšie vysvetliť niekoľko dôležitých vecí, ktoré musíte poznať o našom experimente a rôzne typy prípadov, ktoré môžu nastať. Ale najdôležitejšou časťou je tá, kde hráte rolu "časticového detektíva" a identifikujete si obrázky odpovedajúce rôznym typom prípadov.ObsahAk vás zaujalo prezeranie jednotlivých prípadov, tak na webe by ste mohli nájsť o časticovej fyzike viac.


Poznámka pre tých, ktorý si túto stránku prezerajú ako súčasť stránok Virtuálnej Kolaborácie.

1) Pravdepodobne si prezeráte lokálnu kópiu webovej stránky. Originálnu verziu nájdete na adrese: http://hepwww.ph.man.ac.uk/~wyatt/events/home.html, ktorá je udržiavaná a bude rozšírena v priebehu nasledujúcich mesiacov/rokov.
2) Existuje ešte viac úloh okrem tých, ktoré ste vyriešili v priebehu hodiny či dvoch, čo ste strávili na týchto stránkach v škole. Predsa len dúfam, že niektorých z vás zaujala natoľko, že budete pokračovať v riešení úloh doma/v škole. (Ak áno, použite prosím originálnu stránku s adresou spomenutou vyššie.)


Poďakovania.Autorom týchto stránok je Terry Wyatt.
Prvá verzia: Marec 1997.
Posledná aktualizácia: Marec 2003.