CMS meistriškumo pamokų įvadas
DE EN FR HE HU IT JP LT
NL PL PT RU SP TR ZH
CMS meistriškumo pamokos leidžia studentams tapti „vienos dienos elementariųjų dalelių fizikais“, naudojančiais autentiškus duomenis, užregistruotus Kompaktiško miuonų solenoido (angl.„Compact Muon Solenoid“, CMS) eksperimente, esančiame Didžiajame hadronų priešpriešinių srautų greitintuve (angl. „Large Hadron Collider“, LHC), CERN. Žemiau pateiktame plane parodyta, kaip viskas veikia ir kokie naudojami įrankiai.

Išliekantis supratimas

Filosofija

Rekomendacijos sėkmingai CMS meistriškumo pamokai

Po meistriškumo pamokos studentai ilgam atsimins:
 1. Dalelių fizikos tyrimai reikalauja netiesioginių įrodymų hipotezių patvirtinimui.
 2. Standartinis modelis (angl. „Standard Model“, SM) yra mus supančios medžiagos dabartinio supratimo teorinė sistema.
 3. Elementariųjų dalelių elgesys yra nulemtas tvermės dėsnių bei masės ir energijos tarpusavio virsmų.
Kaip mes bandome tą pasiekti:

 • Įtraukiantis ir interaktyvus įvykių vaizduoklis
 • Tikri CMS įvykiai
 • Autentiškų duomenų analizei reikia vertinimų ir teisingų klausimų formulavimo.
 • Pabrėžiame tikimybę, statistikos reikšmę, signalo ir fono santykį.
N studentų ir N≤30Optimalus studentų skaičius yra apie 30 arba mažiau. Įmanoma sukviesti ir daugiau studentų, bet nepersistenkite.
N/2 kompiuteriųDu studentai prie vieno kompiuterio: jie gali vienas kitam padėti ir tikrinti vienas kito sprendimus.
N/10 mentorių ar mokytojųBent vienas fizikas kiekvienai dešimčiai studentų. Kai kuriais atvejais mokytojas su atitinkamu pasiruošimu meistriškumo pamokoms gali atstovauti fiziką.

 Pagrindinis matavimų įrankis: iSpy įvykių vaizduoklis

Pažangesnė versija tarptautinėms meistriškumo pamokoms

https://www.i2u2.org/elab/cms/ispy-webgl


Naudojama:
 • CMS WZH matavimo meistriškumo pamoka. Studentai ieško dviejų leptonų (Z kandidatas) arba vieno leptono su neutrinu (W kandidatas) įvykių, taip pat – ir Higgs'o bozono skilimo požymių. Studentai randa W + ir W   bei e+ ir e  įvykių skaičių santykius, sudaro dviejų leptonų invariantinės masės grafiką, ieškodami Z bozono ir kitų galimai atsiradusių dalelių.

Duomenų analizė:

Esant lėtam interneto ryšiui parsisiųskite vietinį įvykių vaizduoklį ir duomenis.
Senoji versija

https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display


Naudojama:
 • CMS J/Ψ matavimo meistriškumo pamoka. Studentai vertina dviejų miuonų įvykius pagal trekų kokybę ir taip sudaro jų invariantinės masės grafiką, geriausiai atmetantį triukšmo įvykius („foną“) bei išsaugantį J/Ψ mezono masės signalą.
 • CMS Pasaulinės duomenų dienos matavimai. Studentai analizuoja miuonų trekų kryptis pasirinktuose dviejų miuonų įvykiuose ir sudaro miuonų trekų kampų pasiskirstymus. Jais naudodamiesi studentai bando suprasti dalelių trekus CMS detektoriuje.
 • Tai – pažangesnės versijos, kurioje gali būti techninių nesklandumų, atsarginis variantas.

Duomenų analizė:


Esant lėtam interneto ryšiui parsisiųskite vietinę versiją.